נושאים הסכמיים חשובים שיש לבדוק לפני החתימה מול דיור מוגן

מעבר על הסכם בית דיור מוגןהדיור המוגן הוא פתרון מודרני למגורים עצמאיים ומוגנים לאנשים מבוגרים בסביבת בני גילם, ובמסגרת פעילות חברתית ותרבותית יזומה, ומתן שירותים רפואיים. עזיבת הדירה וכניסה לדיור מוגן היא מהלך רציני הן מבחינה הנפשית והן מהבחינה הכלכלית, ועל כן ראוי לייחס חשיבות גדולה לתנאי הסכם האכלוס, ובעיקר לזכויותיו של הדייר.

הבטחת כספי הפקדון

בעת כניסתו לדיור מוגן נדרש הדייר לשלם פיקדון ודמי אחזקה חודשיים, ובתמורה יקבל זכות לחזקה ולשימוש בדירה, שאינה נרשמת על שמו בלשכת רישום המקרקעין. הדייר יכול לבחור בין מסלולי תשלום שונים : פקדון מלא, דמי כניסה או דמי שימוש קבועים. חשוב לבחון איזה מסלול של תשלום נוח ומתאים לדייר (במיוחד כאשר צריך למכור דירה) ולנסח את ההסכם בהתאם.

יש לתת את הדעת לכך שהדיור המוגן מחויב להשיב את יתרת כספי הפיקדון ליורשיו של הדייר או לדייר עצמו אם עזב את הדיור המוגן. היה וחלילה בעלי הדיור המוגן יימצאו בקשיים כלכליים / כספיים, בפירוק או בכינוס נכסים, עלול הדייר למצוא עצמו מול שוקת שבורה ללא יכולת לקבל חזרה את יתרת כספי הפיקדון המגיעים לו. על כן, חשוב במסגרת ההסכם עם הדיור המוגן (אם קיים חשש וחוסר ביטחון) לדאוג להבטחת החזר יתרת כספי הפיקדון (אם קיימים) ליורשים או לדייר עצמו, במקרה של עזיבה בשל אשפוז, פטירה, או מסיבה אחרת.

את הבטחת כספי הפיקדון ניתן לעשות באמצעות מספר דרכים:

 1. ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי תלויה הינה הבטוחה הטובה ביותר לכספי הפיקדון. עם זאת, ברוב המקרים עמלת הערבות תחול על הדייר.
 2. רישום הערת אזהרה על הדירה לטובת הדייר מבטיחה זכויות מגורים לדייר ואינה מאפשרת לבעלי הדיור המוגן למכור את יחידת המגורים. עם זאת ההערה אינה מבטיחה השבת כספי הפיקדון לדייר.
 3. רישום משכנתא בטאבו על שם הדייר או משכון ברשם המשכונות ניתנים למימוש אם לא תושב יתרת הפיקדון. עם זאת, יש להגיש תביעות משפטיות הכרוכות בהוצאות.

מטפל בדירה

חוק הדיור המוגן החדש קובע, כי דייר בדיור המוגן רשאי להתקשר עם נותני שירותים חיצוניים כמו מטפל סיעודי אשר יכול לגור בדירתו ביום ובלילה ולטפל בו, וכן מטפלת מטעם הביטוח הלאומי על פי חוק הסיעוד. יש להבטיח את המשך מגוריו של הדייר בדירתו ככל שניתן, עד שהוא זקוק לטיפול סיעודי רפואי מורכב ואינטנסיבי שלא ניתן לקבלו בדירה. צריך לדאוג שלא יפנו את הדייר מדירתו בטרם עת, ובכל החלטה בנושא העברה לסיעודי, יהיה מעורב גם רופא מטעם הדייר עצמו.

פירוט השירותים הרפואיים

צריך לדאוג שההסכם יפרט את השירותים הרפואיים שהדייר יוכל לקבל כחלק מסל השירותים, בין היתר גם כאשר מצבו הרפואי מתדרדר.

תשלומי האחזקה החודשיים

צריך לבדוק בהסכם מה כולל סל השירותים ובין היתר, האם צריך לשלם גם עבור טיפולים רפואיים, תרופות, ארוחות, כביסה, ניקיון, ארנונה, מים, חשמל, תרבות, טיולים , הצגות, הסעות וכולי.

מחלקה סיעודית

חשוב לבדוק אם יש בדיור המוגן מחלקה סיעודית או מחלקת תשושי נפש, אליה ניתן להעביר דייר שמצבו הבריאותי/נפשי החמיר והתדרדר, וכיצד ההסכם מתייחס לנושא הסיעוד. ההסכם צריך לפרט תנאי מעבר למחלקה הסיעודית, עלות השהות בה, אפשרות להבאת רופא חיצוני וכולי.

ייקור דמי האחזקה

חשוב לבדוק כיצד ומתי מתעדכנים דמי האחזקה, ובכמה הם מתייקרים. צריך לדעת מראש את אחוזי התייקרות הקבועים ולעמוד על כך שההתייקרות תהיה מפוקחת. חשוב להתייחס גם להוזלות במשק.

בני זוג

כאשר בני זוג נכנסים להתגורר יחדיו בדיור מוגן, עלול אחד מהם לעזוב למחלקה סיעודית מוקדם מבן זוגו. יש להבטיח שתינתן עדיפות לקבלת מקום במחלקה הסיעודית ובן הזוג שנשאר, יוכל לעבור לדירה יותר קטנה אם ירצה.

תקופת ניסיון

חשוב שתתאפשר לדייר תקופת ניסיון והסתגלות של מספר חודשים, במהלכה הוא יוכל להחליט אם המקום מתאים לו.

היעדרות מהדירה

חשוב לוודא בהסכם, שדירתו של הדייר תישמר לו במקרה של אשפוז / היעדרות מכל סיבה לתקופה ארוכה.

נושאים נוספים לבדיקה

המדד הקובע את עדכון המחיר הוא מדד הבסיס ביום הכניסה לדיור המוגן;

נושא הביטוח;

הפרת הסכם מצד הדייר, האם ניתנת לתיקון, ונושא פינוי הדייר;

שיפוצים / תיקונים הכרחיים בדירה – האם ובאילו תנאים יועבר הדייר לדירה חלופית ולאיזו דירה;

הנחה בדמי הכניסה;

חוק הדיור המוגן

חשוב לזכור, כי החוק מורה, שלדייר יש זכות להתנהל ביחידת הדיור כפי שהוא רוצה בתנאי שאינו מפריע לאחרים, וכי זכותו למנות ב"כ שיקבל החלטות בקשר לענייניו.

ראו גם:

התאמת דיור מוגן

ההחלטה משותפת של המעבר לקראת מעבר לדיור מוגן


  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715438

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר